Es beneficiós fer tota l’activitat física en un o dos dies a la setmana?

A vegades ens pregunteu si és bo realitzar tota l’activitat física setmanal durant el cap de setmana…l’Albert Giménez ens ha fet arribar la resposta, al enviar-nos aquesta informació.

Resumir tot l’exercici setmanal recomanat en una o dues sessions durant el cap de setmana es suficient
per produir importants beneficis per a la salut. A diferència del que es pensava, tant qui realitza activitat
física insuficient, “weekend warriors”, com qui s’exercita regularment, aconsegueixen reduir els riscos de mort
per a totes les causes, la malaltia cardiovascular i el càncer, encara que en diferents proporcions.

Així ho indica l’estudi “Associations of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns

With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease and Cancer Mortality“, realitzat per la Universitat de
Loughborough i la Universitat de Sidney, basat en una enquesta de 64.000 adults majors de 40 anys a
Anglaterra i Escòcia i en el que es van analitzar dades sobre el temps que la gent dedicava a fer exercici
i la seva salut durant 18 anys.

Com a resultats els “weekend warriors” , que varen fer tot l’exercici en un o dos dies a la setmana, varen
reduir al seu risc de morir per malaltia cardiovascular un 41% i de càncer un 18%, en comparació amb els inactius.
Els que feien exercici regularment en tres o més dies a la setmana varen reduir els seus riscos en un 41% i 21%
respectivament.