setembre…lleva’t de la cadira!

Iniciem el curs i ens arriba un article per recordar-nos que llargues hores asseguts te un efecte en la mortalitat, inclús si fem activitat física.

L’estudi, de Keith M. Diaz et al., publicat la setmana passada en el Annals of Internal Medicine, estableix que el temps assegut, tant pel volum total, com per la seva acumulació en episodis prolongats e ininterromputs (de més de 30 minuts), s’associa a major risc de mort prematura. Els autors suggereix maneres de reduir els riscos: fent passes cada mitja hora.

Donada l’evidencia, aquest curs t’animem a llevar-te molt sovint de la cadira!