Avís legal

© Generalitat de Catalunya, 1995-2014

Propietat intel·lectual dels continguts

Els continguts que formen part del lloc web www.pafes.cat/bloc -textos, imatges, so i qualsevol altre material- són de titularitat exclusiva de la Generalitat de Catalunya, d’algun organisme vinculat a aquesta o de tercers que n’han autoritzat l’ús a la Generalitat de Catalunya. Tots aquests continguts tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996 link extern, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

No obstant això, s’autoritza la reproducció dels continguts del Bloc del PAFES sempre i quan s’esmenti la font i es faci un enllaç, llevat que s’indiqui de forma explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud s’ha d’enviar per escrit a:
Direcció General d’Atenció Ciutadana
Via Laietana, 14 3r
08003 BARCELONA
atencio_ciutadana.presidencia@gencat.cat
No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Aquesta entrada es troba disponible també en: Castellà Anglès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *