Blog

El PAFES tradueix al català i al castellà el Manifest de Toronto per l’activitat física

El Manifest de Toronto per l’activitat física: una crida global a l’acció ha estat traduït al català i el castellà pel Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya. El Manifest de Toronto és un document de consens internacional sobre accions comunes que s’haurien de portar a terme per promoure l’activitat

Read More