Salutació de la Secretaria de Salut Pública

S’estima que a Catalunya més de 3000 morts anuals es relacionen amb el sedentarisme i la manca d’un nivell d’activitat física adequat. Efectivament és un factor de risc important per a una gran part dels problemes de salut crònics, cardiovasculars, diabetis tipus 2, càncer de mama i pulmó entre d’altres. És també la causa a nivell mundial d’un 9% de la mortalitat prematura1. El seu impacte en la salut està al nivell del tabac i l’obesitat en el mon2.

A Catalunya el sedentarisme mostrava una tendència ascendent des del 1994 al 2006, en que un 24% de la població adulta era sedentària (Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), 2006). El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) neix llavors com una de les respostes del Govern de Catalunya per revertir aquesta situació. Dintre de les Estratègies del Departament de Salut, s’emmarca en el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), en el Pla de Salut, així com en les iniciatives de l’àmbit sanitari del Pla Integral de promoció de l’Activitat física i l’Alimentació Saludable (PAAS) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

El PAFES és una resposta conjunta de Generalitat (Salut i Esport) i Ajuntaments per motivar i capacitar a la població a fer activitat física saludable, prioritzant aquelles persones que presenten algun factor de risc cardiovascular. A més a més es treballa per instaurar mesures facilitadores, és a dir, elements per a que fer activitat física a les seves comunitats sigui fàcil i proper. Professionals sanitaris i de l’esport treballen conjuntament; centres sanitaris i equipaments comunitaris i esportius es coordinen. Aquesta iniciativa, pionera i reconeguda a l’estat espanyol3, que va néixer a partir d’experiències locals, està instaurada en aquest moment a casi tots els Centres de Salut i a uns 300 municipis. Fruit d’aquest Pla i d’altres estratègies de promoció de la Salut en el nostre territori al 2012 es va observat una davallada important en el sedentarisme de les persones majors de 15 anys. A hores d’ara les dades de sedentarisme en adults tornen a estar al nivell de 2006, amb lo que cal continuar treballant conjuntament per a fer fàcil i desitjable l’activitat física entre la població catalana.

Aquesta pàgina web vol servir, per una part, de font d’informació per a la població sobre el que és un estil de vida actiu i una activitat física saludable i de quins recursos disposa per a fer-ho, i, per altre part, de font d’informació actualitzada per a tots i totes les professionals que hi participen. Esperem que sigui de la màxima utilitat. Fer activitat física, mantenir-se actius, és una de les millors accions per promoure la salut. Salut!

Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
Març 2016

  1. I-Minn Lee et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet 2012; 380: 219-29
  2. WHO Global Health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization, 2009.
  3. Va rebre al 2008 el Premi NAOS a la millor iniciativa a l’Àmbit Sanitari